Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖNNINGSTJÄRNET, 1259 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-02 Stoppdatum 2008-08-02
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 2187
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: