Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-08-09 Stoppdatum 1990-08-09
Mängd (ton): 191,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: