Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-03 Stoppdatum 1995-09-01
Mängd (ton): 190,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: