Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-28 Stoppdatum 1999-07-29
Mängd (ton): 250,05 Kostnad totalt: 112272
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: