Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-06 Stoppdatum 2002-08-06
Mängd (ton): 274,51 Kostnad totalt: 139177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: