Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-16 Stoppdatum 2005-08-16
Mängd (ton): 270,71 Kostnad totalt: 155658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: