Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-08 Stoppdatum 2008-07-08
Mängd (ton): 269,24 Kostnad totalt: 191971
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: