Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DAMMTJÄRN, 1269 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-01 Stoppdatum 2009-08-01
Mängd (ton): 6,87 Kostnad totalt: 8584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: