Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-23 Stoppdatum 1998-08-23
Mängd (ton): 4,22 Kostnad totalt: 2972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: