Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-12 Stoppdatum 2000-08-13
Mängd (ton): 7,81 Kostnad totalt: 5832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: