Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-24 Stoppdatum 2005-07-24
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: