Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-24 Stoppdatum 2007-07-24
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 8273
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: