Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-31 Stoppdatum 2008-07-31
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 9407
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: