Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-06 Stoppdatum 2010-08-06
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 10144
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: