Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-23 Stoppdatum 1993-08-23
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: