Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-03 Stoppdatum 1999-08-03
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 1527
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: