Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-29 Stoppdatum 2002-08-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1608
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: