Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-07 Stoppdatum 2004-08-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1440
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: