Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Klåvtjärn, 1298 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-25 Stoppdatum 1998-08-25
Mängd (ton): 2,11 Kostnad totalt: 1486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: