Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Klåvtjärn, 1298 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-17 Stoppdatum 2001-08-17
Mängd (ton): 1,14 Kostnad totalt: 827
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: