Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Klåvtjärn, 1298 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-29 Stoppdatum 2008-07-29
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: