Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-10 Stoppdatum 1996-08-10
Mängd (ton): 53,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: