Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-04 Stoppdatum 1999-08-05
Mängd (ton): 54,49 Kostnad totalt: 38745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: