Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-14 Stoppdatum 2001-08-14
Mängd (ton): 55,17 Kostnad totalt: 41530
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: