Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-19 Stoppdatum 2006-07-21
Mängd (ton): 17,95 Kostnad totalt: 18004
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: