Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÄMMETJÄRN, 1309 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-29 Stoppdatum 2009-07-29
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 4836
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: