Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-09 Stoppdatum 2000-08-09
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt: 2188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: