Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-28 Stoppdatum 2002-08-28
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: