Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-06 Stoppdatum 2004-08-06
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 2167
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: