Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-02 Stoppdatum 2008-08-02
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 5780
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: