Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-08 Stoppdatum 1999-08-08
Mängd (ton): 14,91 Kostnad totalt: 10690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: