Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-14 Stoppdatum 2000-08-14
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 5100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: