Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-02 Stoppdatum 2002-09-02
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: