Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-10 Stoppdatum 2004-08-10
Mängd (ton): 14,88 Kostnad totalt: 10713
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: