Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-30 Stoppdatum 2008-07-30
Mängd (ton): 10,21 Kostnad totalt: 11900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: