Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-30 Stoppdatum 2009-07-30
Mängd (ton): 9,68 Kostnad totalt: 12090
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: