Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJUREVATTNEN (VÄSTRA), 1322 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-13 Stoppdatum 2000-08-13
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 732
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: