Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJUREVATTNEN (VÄSTRA), 1322 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-17 Stoppdatum 2006-07-17
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: