Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VARPETJÄRN, 1323 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-29 Stoppdatum 2003-07-29
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1641
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: