Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRETJÄRN, 1332 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-08 Stoppdatum 1999-08-08
Mängd (ton): 11,62 Kostnad totalt: 8332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: