Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRETJÄRN, 1332 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-10 Stoppdatum 2004-08-11
Mängd (ton): 11,54 Kostnad totalt: 8308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: