Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRETJÄRN, 1332 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-30 Stoppdatum 2008-07-30
Mängd (ton): 9,91 Kostnad totalt: 11560
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: