Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-07-01 Stoppdatum 1988-07-01
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: