Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-06-15 Stoppdatum 1993-06-15
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: