Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-25 Stoppdatum 1999-07-25
Mängd (ton): 10,70 Kostnad totalt: 7477
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: