Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-25 Stoppdatum 2001-07-25
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 7707
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: