Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-22 Stoppdatum 2007-07-22
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2115
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: