Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-03 Stoppdatum 2008-09-03
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2407
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: