Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 1342 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-11 Stoppdatum 2009-09-11
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2513
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: