Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLSJÖN, 1347 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-31 Stoppdatum 2010-10-31
Mängd (ton): 9,73 Kostnad totalt: 15663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: